Försäkringsföreningen LivkronanTrygghet har upphört

LivkronanTrygghet bestod av ett stort antal sammanslagna livförsäkringskassor. Tidigare verksamhet hade som ändamål att teckna och förvalta kapitalförsäkringar som skulle utbetalas vid dödsfall eller vid uppnådd ålder.

Vid fullmäktigesammanträdet 2017-12-19 beslutades att LivkronanTrygghet skulle gå i frivillig likvidation vid årsskiftet 2017/2018.

Vid fullmäktigesammanträdet 2019-04-11 godkändes årsredovisningen för 2018 och hela avvecklingsperioden 2018-01-01 till och med 2019-02-28. Dessutom godkändes aktuariens slutliga fördelning av tillgångarna i LivkronanTrygghet i likvidation.

Utbetalning av försäkringarnas värde till medlemmarna har skett under andra halvåret 2019.  

Om du behöver hjälp eller har frågor är du välkommen att ringa måndag – torsdag, 8:30 – 10:30  telefon 013-29 05 50.